Обучающимся

Правила внутреннего распорядка

                                                                       ЗАЦВЕРДЖАНА

                                                                                                                         на пасяджэнні савета дзяржаўнай

                                                                                                                         установы адукацыі “Крайская

                                                                                                                         сярэдняя школа Лагойскага раёна”

                                                                                                                         №01 ад 22.11.2019

Правілы ўнутранага распарадку навучэнцаў  

АГУЛЬНЫЯ ПАЛАЖЭННІ

1. У адпаведнасці з Канстытуцыяй Рэспублікі Беларусь кожны грамадзянін Рэспублікі Беларусь мае права на атрыманне адукацыі. Адукацыйны працэс у дзяржаўнай установе адукацыі «Крайская сярэдняя школа Лагойскага раёна » (далей - Школа) будуецца на аснове прынцыпаў дзяржаўнай палітыкі ў сферы адукацыі, адукацыйных стандартаў агульнай сярэдняй адукацыі, дасягненняў у галіне навукі і тэхнікі, педагагічна абгрунтаваным выбары формаў, метадаў і сродкаў навучання і выхавання, культурных традыцый і каштоўнасцей беларускага народа, дасягненняў сусветнай культуры, сучасных адукацыйных і інфармацыйных тэхналогій.

2. Правілы ўнутранага распарадку для навучэнцаў школы (далей - Правілы) распрацаваны з мэтай удасканалення арганізацыі адукацыйнага працэсу, умацавання дысцыпліны навучэнцаў рацыянальнага выкарыстання імі навучальнага часу і павышэння якасці адукацыі.

3. Унутраны распарадак - гэта рэгламент (парадак) выканання навучэнцамі сваіх абавязкаў у рамках адукацыйнага працэсу пад кіраўніцтвам і кантролем адміністрацыі і педагагічнага калектыву школы, паводзін навучэнцаў на тэрыторыі і ў будынку школы, засваення навучэнцамі адукацыйных праграм, ўзаемадзеяння з іншымі ўдзельнікамі адукацыйнага працэсу, работнікамі школы. Унутраны распарадак для навучэнцаў у школе рэгулюецца сапраўднымі правіламі і іншымі лакальнымі нарматыўнымі прававымі актамі школы.

4. Правілы распрацаваны на аснове Кодэкса Рэспублікі Беларусь аб адукацыі (далей - Кодэкс), Палажэння аб установе агульнай сярэдняй адукацыі (далей - Палажэнне) і іншых нарматыўных прававых актаў Рэспублікі Беларусь, якія рэгулююць адносіны ў сферы агульнай сярэдняй адукацыі, а таксама Статута школы.

5. Дадзеныя правілы абавязковыя для выканання ўсімі навучэнцамі школы і іх законнымі прадстаўнікамі. Адміністрацыя, педагагічныя і іншыя работнікі школы могуць патрабаваць, а навучэнцы павінны выконваць абавязкі ў адпаведнасці з патрабаваннямі дадзеных правілаў.

6. Навучэнцамі школы з'яўляюцца асобы, якія засвойваюць у ёй змест адукацыйных праграм агульнай сярэдняй адукацыі, адукацыйнай праграмы спецыяльнай адукацыі на ўзроўні агульнай сярэдняй адукацыі, адукацыйнай праграмы дадатковай адукацыі дзяцей. Навучэнцамі школы з'яўляюцца асобы, залічаныя ў яе ва ўстаноўленым парадку для навучання і выхавання.

7. Пытанні, звязаныя з прымяненнем правіл, вырашаюцца дырэктарам школы ў адпаведнасці з заканадаўствам Рэспублікі Беларусь і ў межах паўнамоцтваў, прадастаўленых яму Кодэксам (артыкул 26).

8. Змены і дапаўненні ў правілы могуць уносіцца дырэктарам школы па ўзгадненні з Саветам школы ў тым выпадку, калі яны не супярэчаць дзеючаму заканадаўству.

9. Правілы вывешваюцца ў школе ў месцы, даступным для азнаямлення навучэнцаў і іх законных прадстаўнікоў, а таксама могуць размяшчацца на афіцыйным інтэрнэт-сайце школы.

ПАРАДАК ПРЫЁМУ, ПЕРАВОДУ І АДЛІЧЭННЯ НАВУЧЭНЦАЎ

10. У школу за засваеннем адукацыйнай праграмы агульнай сярэдняй адукацыі можа звярнуцца кожны грамадзянін Рэспублікі Беларусь, замежныя грамадзяне і асобы без грамадзянства, якія маюць від на жыхарства ў Рэспубліцы Беларусь або пасведчанне бежанца. Прыём навучэнцаў у школу для атрымання агульнай сярэдняй адукацыі ажыццяўляецца ў адпаведнасці з патрабаваннямі да напаўняльнасці класаў, санітарных нормаў, правілаў і гігіенічных нарматываў. Прыём у школу ажыццяўляецца з шасці гадоў або больш позняга ўзросту на падставе заключэння медыка-псіхолага-педагагічнай камісіі і са згоды бацькоў.

11. Прыём непаўналетняга для атрымання агульнай сярэдняй адукацыі ажыццяўляецца на падставе заявы яго законнага прадстаўніка пры прадастаўленні ім пасведчання аб нараджэнні або дакумента, які сведчыць асобу (пашпарта грамадзяніна Рэспублікі Беларусь, віду на жыхарства ў Рэспубліцы Беларусь, пасведчання бежанца) і медыцынскай даведкі аб стане здароўя па форме, зацверджанай Міністэрствам аховы здароўя Рэспублікі Беларусь.

12. Для атрымання агульнай сярэдняй адукацыі асобы (законныя прадстаўнікі непаўналетніх) падаюць дакументы ў наступныя тэрміны: у перыяд з 2 чэрвеня па 28 жніўня года прыёму пры прыёме ў I-IX класы; у перыяд з 15 чэрвеня па 28 жніўня года прыёму пры прыёме ў X-XI класы.

13. У 1 клас школы прымаюцца ў першую чаргу дзеці, якія пражываюць на тэрыторыі мікрараёна, замацаванага за школай рашэннем Ільянскага і Хаценчыцкага сельскіх саветаў, якім на 1 верасня адпаведнага навучальнага года споўнілася шэсць і больш гадоў. Рашэнне аб залічэнні дзяцей у школу для навучання ў 1 класе афармляецца загадам дырэктара школы не пазней за 29 жніўня і даводзіцца да іх законных прадстаўнікоў.

14. Прыём у школу для асваення адукацыйнай праграмы агульнай сярэдняй адукацыі на III ступені агульнай сярэдняй адукацыі ажыццяўляецца на падставе заявы на імя дырэктара школы і наступных дакументаў: пасведчання аб агульнай базавай адукацыі; даведкі аб паспяховасці, даведкі аб навучанні (акадэмічнай даведкі) - для асоб, адлічаных з устаноў, якія забяспечваюць атрыманне прафесійна-тэхнічнай або сярэдняй спецыяльнай адукацыі; даведкі аб стане здароўя дзіцяці, медыцынскай карты. Рашэнне аб залічэнні для навучання ў адпаведным класе на III ступені агульнай сярэдняй адукацыі афармляецца загадам дырэктара школы не пазней за 29 жніўня, а асоб, адлічаных з устаноў, якія забяспечваюць атрыманне прафесійна-тэхнічнай або сярэдняй спецыяльнай адукацыі, у тэрмін не пазней за 3 дні з дня падачы заявы і даводзіцца да ведама іх законных прадстаўнікоў.

15. Прыём у школу ў парадку пераводу з іншых устаноў агульнай сярэдняй адукацыі для працягу навучання ў адпаведным класе на I, II, III ступенях агульнай сярэдняй адукацыі ажыццяўляецца на падставе заявы асобы або яго законных прадстаўнікоў. Форма заявы вызначаецца школай. Для залічэння ў школу ў парадку пераводу разам з заявай на імя дырэктара школы прадастаўляюць наступныя дакументы: асабістая справа вучня; даведку аб стане здароўя дзіцяці, медыцынскую карту; пасведчанне аб агульнай базавай адукацыі (для асоб, якія працягваюць навучанне на III ступені агульнай сярэдняй адукацыі). Рашэнне аб залічэнні навучэнца ў школу ў парадку пераводу для навучання ў адпаведным класе афармляецца загадам дырэктара школы ў тэрмін не пазней за 3 дні з дня падачы заявы і даводзіцца да ведама законных прадстаўнікоў навучэнца.

16. Дзеці, якія не пражываюць на тэрыторыі мікрараёна, замацаванага за школай, могуць быць прыняты пры наяўнасці ў ёй свабодных месцаў.

17. Школа не мае права перашкаджаць у пераводзе вучняў у іншыя ўстановы агульнай сярэдняй адукацыі.

18. Пераклад навучэнцаў у наступны клас ажыццяўляецца ў парадку, устаноўленым Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь.

19. Навучэнцы, якія паспяхова якія засвоілі змест адукацыйнай праграмы на I ступені працягваюць навучанне і выхаванне на II ступені агульнай сярэдняй адукацыі.

20. Навучэнцы, якія прапусцілі больш за 45 навучальных дзён на працягу навучальнага года па хваробе або ў сувязі з пераездам на новае месца жыхарства, могуць быць пакінутыя на паўторны год навучання па заяве іх законных прадстаўнікоў і рашэнню педагагічнага савета Школы.

21. Навучэнцы адлічваюцца са Школы загадам дырэктара школы: у сувязі з атрыманнем адукацыі; датэрмінова ў адпаведнасці з патрабаваннямі пунктаў 3-6 артыкула 79 Кодэкса. Рашэнне аб адлічэнні вучняў у сувязі з атрыманнем адукацыі прымаецца педагагічным саветам школы. Рашэнне аб адлічэнні з III ступені агульнай сярэдняй адукацыі непаўналетняга вучня за працяглую адсутнасць без уважлівых прычын на навучальных занятках на працягу навучальнага года, сістэматычнае невыкананне або неналежнае выкананне абавязкаў, калі раней да яго ўжываліся меры дысцыплінарнага ўздзеяння, прымаецца дырэктарам школы пасля апавяшчэння камісіі па справах непаўналетніх Вілейскага райвыканкама. Рашэнне аб адлічэнні з III ступені агульнай сярэдняй адукацыі непаўналетняга навучэнца з ліку дзяцей-сірот і дзяцей, якія засталіся без апекі бацькоў, за працяглую адсутнасць без уважлівых прычын на навучальных занятках на працягу навучальнага года, сістэматычнае невыкананне або неналежнае выкананне абавязкаў, калі раней да яго ўжываліся меры дысцыплінарнага ўздзеяння, прымаецца дырэктарам школы па ўзгадненні з аддзелам адукацыі, спорту і турызму Вілейскага райвыканкама. Датэрміновае спыненне адукацыйных адносін па ініцыятыве школы з непаўналетнім навучэнцам, якія засвойваюць змест аднаго з відаў адукацыйных праграм агульнай сярэдняй адукацыі і якія не засвоілі змест адукацыйнай праграмы агульнай базавай адукацыі, дапускаецца толькі са згоды камісіі па справах непаўналетніх Лагойскага раённага выканаўчага камітэта. Загад аб адлічэнні вучняў са Школы афармляецца з указаннем падставы, прадугледжанага артыкулам 79 Кодэкса, даводзіцца да ведама законных прадстаўнікоў вучняў (па неабходнасці - да ўпраўлення па адукацыі, спорце і турызме Лагойскага  райвыканкама).

22. Залічэнне навучэнцаў у групы падоўжанага дня і іх адлічэнне з груп падоўжанага дня ажыццяўляецца загадам дырэктара школы на падставе заяў законных прадстаўнікоў навучэнцаў.

3. Залічэнне (адлічэнне) навучэнцаў на працягу навучальнага года на факультатыўныя заняткі, аб'яднанні па інтарэсах праходзіць на падставе заявы асобы (законнага прадстаўніка непаўналетняга). Адлічэнне навучэнца з факультатыўных заняткаў, аб'яднанняў па інтарэсах без заявы асобы (законнага прадстаўніка навучэнца) ажыццяўляецца ў сувязі з адлічэннем са школы, з пераходам у наступны клас для працягу навучання на I, II, III ступенях агульнай сярэдняй адукацыі.

 

АРГАНІЗАЦЫЯ АДУКАЦЫЙНАГА ПРАЦЭСУ

24. Адукацыйны працэс пры рэалізацыі праграм агульнай сярэдняй адукацыі арганізуецца ў адпаведнасці з устаноўленымі Кодэксам асноўнымі патрабаваннямі да арганізацыі адукацыйнага працэсу пры рэалізацыі адукацыйных праграм агульнай сярэдняй адукацыі. Арганізацыя адукацыйнага працэсу ажыццяўляецца ў адпаведнасці з вучэбнымі планамі і вучэбнымі праграмамі, якія распрацоўваюцца на аснове адукацыйных стандартаў агульнай сярэдняй адукацыі, і ўключае ў сябе тэарэтычнае і практычнае навучанне, выхаваўчую работу, самастойную работу навучэнцаў, атэстацыю навучэнцаў.

25. Адукацыйны працэс ажыццяўляецца ў класах, у тым ліку класах інтэграванага навучання і выхавання, групах (пры дзяленні класа на групы) або індывідуальна.

26. Навучэнцы школы атрымліваюць адукацыю ў дзённай форме.

27. Арганізацыя адукацыйнага працэсу ажыццяўляецца па чвэрцях. На працягу навучальнага года для вучняў устанаўліваюцца восеньскія, зімовыя, вясновыя, летнія канікулы ў адпаведнасці з Палажэннем, санітарнымі правіламі і нормамі. Для навучэнцаў 1-2 класаў ўстанаўліваюцца дадатковыя канікулы. Працягласць навучальнага года, пачатак і заканчэнне чвэрцяў, канікул вызначаюцца Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь ва ўстаноўленым парадку.

28. Адукацыйны працэс пры навучанні на I, II і III ступенях агульнай сярэдняй адукацыі арганізуецца ў рэжыме шасцідзённага школьнага тыдня, які ўключае пяцідзённы вучэбны тыдзень і адзін дзень для правядзення з навучэнцамі адукацыйных, спартыўна-масавых, фізкультурна-аздараўленчых, выхаваўчых мерапрыемстваў, арганізацыі працоўнага навучання.

29. Асноўнай формай арганізацыі адукацыйнага працэсу пры рэалізацыі адукацыйных праграм агульнай сярэдняй адукацыі з'яўляецца вучэбны занятак (ўрок). Навучальныя заняткі праводзяцца ў адну змену. Дадаткова праводзяцца факультатыўныя, стымулюючыя, падтрымліваючыя заняткі, кансультацыі, практыка, вучэбна-палявыя зборы, грамадска-карысная праца.

Асноўнай формай арганізацыі адукацыйнага працэсу з'яўляецца вучэбны занятак: урок, экскурсія, назіранне і іншы занятак.

30. Штодзённая колькасць вучэбных заняткаў у Школе і іх паслядоўнасць вызначаецца раскладам вучэбных заняткаў, які складаецца з улікам патрабаванняў санітарных нормаў, правілаў і гігіенічных нарматываў і зацвярджаецца дырэктарам Школы па ўзгадненні з прафсаюзным камітэтам школы.

31. Рэжым работы школы (расклад званкоў, расклад вучэбных заняткаў, расклад работы аб'яднанняў па інтарэсах і г. д.) зацвярджаецца дырэктарам школы штогод у адпаведнасці з магчымасцямі школы на падставе патрабаванняў рэгламентаваных нарматыўных дакументаў.

32. Усе навучальныя заняткі з'яўляюцца абавязковымі для наведвання навучэнцамі адпаведных класаў.

33. Навучэнцы абавязаны з'яўляцца на вучэбны занятак не пазней, чым за 5 хвілін да званка на першы ўрок і не пазней, чым са званком на іншыя ўрокі, з выкананым дамашнім заданнем, з неабходнымі падручнікамі (навучальнымі дапаможнікамі), сшыткамі і інш. матэрыяламі, неабходнымі для ўрока. Урок пачынаецца з другім званком.

34. Верхняе адзенне здаецца навучэнцамі ў гардэроб.

35. Навучэнцам забараняецца пакідаць навучальныя памяшканні без дазволу настаўніка да заканчэння навучальнага занятку. Падчас урока забараняецца карыстацца мабільнымі тэлефонамі, плеерамі і іншымі прадметамі, якія не маюць адносін да адукацыйнага працэсу.

36. У выпадку адсутнасці настаўніка стараста класа абавязаны паставіць у вядомасць намесніка дырэктара школы.

37. Навучэнцам катэгарычна забараняецца без дазволу класнага кіраўніка (адміністрацыі школы) пакідаць будынак школы ў час урокаў, выходзіць з будынка школы без суправаджэння педагога або законнага прадстаўніка (або заявы законнага прадстаўніка).

38. Вызваленне навучэнцаў ад навучальных заняткаў дапускаецца па заяве яго законных прадстаўнікоў, на падставе прадстаўленых дакументаў, для ўдзелу ў мерапрыемствах у адпаведнасці з планам працы школы або вышэйстаячых органаў кіравання, па загаду дырэктара школы.

39. На працягу навучальных заняткаў навучэнцы абавязаны старанна авалодваць ведамі, уменнямі і навыкамі, выконваць парадак і дысцыпліну, правілы па бяспечным выкананні работ, правілы пажарнай бяспекі, выконваць ўказанні настаўніка па парадку ажыццяўлення вучэбнай дзейнасці. Навучэнцы павінны выконваць заданні, лабараторныя і практычныя работы на замацаваным за імі навучальным месцы, не загрувашчваць яго староннімі прадметамі. Пераход на іншае месца без дазволу настаўніка не дапускаецца. Прыступаць да выканання лабараторнай і практычнай работы навучэнцы могуць толькі з дазволу настаўніка. Перад выкананнем лабараторнай і практычнай работы навучэнец абавязаны вывучыць методыку і патрабаванні па яе бяспечнага выканання. Падчас урока забараняецца карыстацца мабільнымі тэлефонамі, плеерамі і іншымі прадметамі, якія не маюць адносін да адукацыйнага працэсу.

40. Усе віды работ выконваюцца вучнямі на вучэбных занятках у адпаведнасці з указаннямі настаўнікаў, патрабаваннямі інструкцый па ахове працы і тэхніцы бяспекі.

41. Навучэнцы павінны выконваць патрабаванні, устаноўленыя інструктыўна-метадычнымі дакументамі Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, па вядзеннюі афармленню сшыткаў, дзённікаў, выканання вусных і пісьмовых класных і дамашніх работ. Сшыткі на факультатыўных занятках вядуцца навучэнцамі па ўказанні настаўніка.

42. Па ўказанні настаўніка навучэнец прад'яўляе для праверкі сшытак і дзённік для выстаўлення адзнак і ўнясення заўваг. Навучэнцы абавязаны штотыдзень знаёміць сваіх бацькоў з запісамі ў дзённіку.

43. Навучэнцы пры засваенні зместу адукацыйных праграм агульнай сярэдняй адукацыі праходзяць бягучую, прамежкавую і выніковую атэстацыю. Парадак правядзення бягучай і прамежкавай атэстацыі навучэнцаў вызначаецца Правіламі правядзення атэстацыі навучэнцаў пры засваенні зместу адукацыйных праграм агульнай сярэдняй адукацыі. Вынікі атэстацыі ацэньваюцца адзнакай у балах. Атэстацыя навучэнцаў I і II класаў, а таксама па асобных прадметах вучэбнага плана, у парадку, устаноўленым Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь, навучэнцаў I-XI класаў пры засваенні праграм факультатыўных заняткаў ажыццяўляецца на змястоўна-ацэначнай аснове, якая прадугледжвае слоўную ацэнку вучэбных дасягненняў вучняў без выстаўлення адзнак у балах. Выніковая атэстацыя праводзіцца па завяршэнні вучэбнага года, навучання і выхавання на II і III ступенях агульнай сярэдняй адукацыі ў парадку, які вызначаецца Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь. У выпускных классах  на ІІ і ІІІ ступенях агульнай сярэдняй адукацыіі  праводзяцца экзамены, пералік і формы якіх устанаўліваюцца Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь. Расклад экзаменаў зацвярджаецца дырэктарам школы. Навучэнцы абавязаны з'яўляцца на выпускны экзамен не пазней, чым за 20 хвілін да яго пачатку, падчас яго правядзення выконваць дысцыпліну і парадак, выконваць заданні і рыхтавацца да адказу самастойна, выкарыстоўваць толькі матэрыялы, дазволеныя Правіламі атэстацыі навучэнцаў.

 

44. Асноўнай формай арганізацыі адукацыйнага працэсу пры рэалізацыі адукацыйнай праграмы дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі з'яўляецца занятак (ўрок). Адукацыйны працэс пры гэтым ажыццяўляецца ў аб'яднаннях па інтарэсах, якімі з'яўляюцца заняткі ў аб'яднаннях па інтарэсах, да якіх адносяцца гурток, секцыя. Аб'яднанні па інтарэсах ствараюцца на аснове агульнага інтарэсу да канкрэтнага кірунку дзейнасці ў адпаведнасці з інтарэсамі навучэнцаў, пажаданнямі іх законных прадстаўнікоў, а таксама з улікам магчымасцей школы. Аб'яднанні па інтарэсах фарміруюцца на падставе заяў законных прадстаўнікоў навучэнцаў на імя дырэктара школы, з улікам здароўя дзяцей у адпаведнасці з патрабаваннямі Кодэкса (артыкул 234). Дзейнасць аб'яднанняў па інтарэсах ажыццяўляецца па раскладзе, які зацвярджаецца дырэктарам школы. Падчас заняткаў аб'яднанняў па інтарэсах навучэнцы абавязаны выконваць правілы аховы працы і тэхніку бяспекі, выконваць толькі тыя формы і віды дзейнасці, якія рэкамендаваны педагогам дадатковай адукацыі, выконваць парадак і дысцыпліну.

45. Пры правядзенні прамежкавай і выніковай атэстацыі вучняў I - XI класаў ажыццяўляецца ацэнка паводзін вучняў, якая выражаецца характарыстыкамі «прыкладныя», «здавальняючыя», «нездавальняючыя». Ацэнка ажыццяўляецца класным кіраўніком на падставе крытэрыяў, вызначаных Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь.

46. Выхаванне вучняў ушколе ажыццяўляецца ў адпаведнасці з праграмамі і планамі выхаваўчай работы, зацверджанымі дырэктарам школы, у працэсе навучання, выхавання, рэалізацыі адукацыйнай праграмы дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі.

47. Падчас канікул, у шосты школьны дзень вучні наведваюць мерапрыемствы ў адпаведнасці з праграмай і планам работы школы.

48. Навучэнцы падчас знаходжання ў групе падоўжанага дня могуць наведваць факультатыўныя заняткі, займацца ў гуртках, секцыях, удзельнічаць у конкурсах, аглядах, алімпіядах і іншых мерапрыемствах у школе, у іншых установах агульнай сярэдняй адукацыі, ва ўстановах дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі з дазволу выхавальніка ГПД.

49. Забараняецца прыцягненне навучэнцаў школы да выканання работ, не прадугледжаных вучэбна-праграмнай дакументацыяй адукацыйных праграм агульнай сярэдняй адукацыі, планам выхаваўчай працы школы або класа, праграмамі выхавання.

50. Медыцынская дапамога навучэнцам школы аказваецца установай аховы здароўя «Лагойскае ТМА». Час і парадак праходжання медыцынскіх аглядаў навучэнцаў устанаўліваецца дырэктарам школы па ўзгадненні з адміністрацыяй медыцынскай ўстановы.

51. У сярэдзіне кожнага навучальнага занятку (акрамя ўрокаў фізічнай культуры і здароўя, факультатыўных заняткаў харэаграфічнай накіраванасці) пад кіраўніцтвам настаўніка праводзяцца фізкультурныя паўзы, фізкультхвілінкі, комплексы практыкаванняў па прафілактыцы стомленасці  органаў зроку.

52. Рухальны рэжым вучняў забяспечваецца сістэмай наступных арганізаваных формаў фізічнага выхавання:

- урокі фізічнай культуры;

- арганізаваныя рухомыя перамены;

- фізкультурна-аздараўленчыя мерапрыемствы ў рэжыме вучэбнага дня;

- пазакласныя спартыўна-масавыя і фізкультурна-аздараўленчыя мерапрыемствы ў рэжыме школьнага тыдня згодна з планам выхаваўчай работы школы;

- самастойныя заняткі фізічнымі практыкаваннямі і рухомымі гульнямі ў сям'і, на прышкольных і дваровых пляцоўках, стадыёнах і ў парках.

53. Пры арганізацыі і правядзенні вучэбных заняткаў па прадмеце «Фізічная культура і здароўе» неабходна ўлічваць:

- навучэнцы, якія не прайшлі медыцынскі агляд, да заняткаў па фізічнай культуры не дапускаюцца;

- заняткі з вучнямі, аднесенымі па стане здароўя да падрыхтоўчай групы, праводзяцца разам з асноўнай групай паводле рэкамендацый урача;

- заняткі з вучнямі, аднесенымі па стане здароўя да спецыяльнай групы, праводзяцца асобна ад урокаў фізічнай культуры і здароўя і з'яўляюцца абавязковымі для наведвання навучэнцамі, залічанымі ў гэтыя групы;

54. Да заняткаў у спартыўных секцыях, ўдзелу ў спартыўных спаборніцтвах навучэнцы дапускаюцца з дазволу урача.

55. Навучэнцы абавязаны:

- прыбываць на рухомыя перамены пад кіраўніцтвам педагагічнага работніка, які праводзіў урок;

- займацца вольнымі практыкаваннямі або выконваць рухі пад музыку пад кіраўніцтвам педагога, які праводзіць рухомыя мерапрыемствы;

- пры наяўнасці прычын, якія перашкаджаюць выкананню рухомых практыкаванняў (стан здароўя і інш.), знаходзіцца ў месцы правядзення мерапрыемства (пры неабходнасці сядзець), паведаміўшы адказнага педагога;

- пакідаць месца правядзення рухомай перамены толькі па падвойнаму званку.

56. Працягласць грамадска карыснай працы і віды работ ўсталёўваюцца санітарнымі патрабаваннямі, правіламі і гігіенічнымі нарматывамі.

57. Навучэнцы на вучэбных занятках па прадмеце «Інфарматыка», а таксама на іншых занятках з выкарыстаннем камп’ютарнай тэхнікі, павінны выконваць працягласць бесперапыннай працы з электроннымі сродкамі інфармацыі для дзяцей у адпаведнасці з санітарнымі патрабаваннямі, правіламі і гігіенічнымі нарматывамі.

Недапушчальна выкарыстоўваць час заняткаў для правядзення камп'ютарных гульняў, якія не прадугледжаныя праграмай, а так жа гульняў з навязаным рытмам, якія маюць адмоўнае ўздзеянне на псіхалагічны стан, якія супярэчаць нормам маралі, духоўнасці, дзяржаўнасці і патрыятызму, а гэтак жа якія змяшчаюць:

- гвалт;

- разбурэнне;

- прыніжэнне;

- выкарыстанне віртуальнай зброі і іншых сродкаў паражэння людзей і жывёл;

- нецэнзурныя выразы і г. д.

АСНОЎНЫЯ ПРАВЫ НАВУЧЭНЦАЎ

58. Навучэнцы маюць права на:

- атрыманне адукацыі ў адпаведнасці з адукацыйнымі праграмамі;

- прававую і сацыяльную абарону ў адпаведнасці з заканадаўствам Рэспублікі Беларусь;

- павагу ўласнай годнасці;

- навучанне па індывідуальным вучэбным плане ў межах зместу адукацыйнай праграмы;

- дапамогу педагагічных работнікаў у авалоданні ведамі;

- стварэнне спецыяльных умоў для атрымання адукацыі з улікам асаблівасцейпсіхафізічнага развіцця;

- ахову жыцця і здароўя падчас адукацыйнага працэсу;

- ацэнку вынікаў вучэбнай і грамадскай дзейнасці;

- карыстанне падручнікамі і навучальнымі дапаможнікамі;

- канікулы; атрыманне платных паслуг у сферы адукацыі;

- бясплатнае карыстанне бібліятэкай, вучэбнай, вытворчай, навуковай і культурна-спартыўнай базай установы адукацыі;

- атрыманне сацыяльна-педагагічнай і псіхалагічнай дапамогі з боку спецыялістаў установы агульнай сярэдняй адукацыі;

- заахвочванне за поспехі ў вучэбнай спартыўна-масавай, грамадскай, навуковай, навукова-тэхнічнай, эксперыментальнай, інавацыйнай дзейнасці, а таксама ў адукацыйных мерапрыемствах;

- удзел у алімпіядах, конкурсах, турнірах, фестывалях, канферэнцыях і іншых адукацыйных мерапрыемствах, спартыўна-масавай, грамадскай, навуковай, навукова-тэхнічнай, эксперыментальнай, інавацыйнай дзейнасці;

- азнаямленне з пасведчаннем аб дзяржаўнай рэгістрацыі, устаноўчымі дакументамі, спецыяльным дазволам (ліцэнзіяй) на адукацыйную дзейнасць, сертыфікатамі аб дзяржаўнай акрэдытацыі, а таксама з вучэбна-праграмнай дакументацыяй;

- удзел у дзіцячых, маладзёжных і іншых грамадскіх аб'яднаннях, дзейнасць якіх не супярэчыць заканадаўству;

- удзел у кіраванні установай адукацыі: абіраць і быць абранымі ў органы вучнёўскага самакіравання і самакіравання ўстановы агульнай сярэдняй адукацыі.

АГУЛЬНЫЯ АБАВЯЗКІ НАВУЧЭНЦАЎ

59. Навучэнцы абавязаны:

- выконваць заканадаўства Рэспублікі Беларусь;

- добрасумленна і адказна ставіцца да засваення зместу адукацыйных праграм, праграм выхавання;

- выконваць ва ўстаноўленыя тэрміны ўсе віды заданняў, прадугледжаныя вучэбнымі планамі і праграмамі;

- запісваць дамашняе заданне ў дзённікі і падаваць настаўніку дзённік для выстаўлення адзнакі;

- не дапускаць пропускаў урокаў без уважлівай прычыны, факты адсутнасці пацвярджаць апраўдальнымі дакументамі (медыцынскай даведкай, заявай законных прадстаўнікоў на імя дырэктара і іншымі);

- наведваць пазакласныя выхаваўчыя, адукацыйныя, культурныя і спартыўна-масавыя мерапрыемствы;

- выконваць дысцыпліну падчас вучэбных заняткаў, пры наведванні пазакласных і пазашкольных мерапрыемстваў, на перапынках, годна сябе паводзіць, паважаць дарослых, аднагодкаў і іншых людзей;

- годна сябе паводзіць у школе і за яе межамі;

- падпарадкоўвацца ўказанням і загадам кіраўніка і яго намеснікаў, патрабаванням педагагічных і іншых работнікаў установы адукацыі, рашэнням органаў вучнёўскага самакіравання;

- выконваць патрабаванні ўстаноўчых дакументаў, правілаў унутранага распарадку для навучэнцаў, Статута дзяржаўнай установы адукацыі «Крайская сярэдняя школа Лагойскага раёна”», загадаў дырэктара школы, інструкцый, распараджэнняў і іншых;

- выконваць рацыянальны рэжым дня і харчавання, правілы асабістай і грамадскай гігіены, фізічнай культуры і здароўя, патрабаванні па забеспячэнні рухальнай актыўнасці, арганізацыі працоўнага месца вучня, прафілактыцы інфекцыйных хвароб, папярэджання фарміравання шкодных звычак, няшчасных выпадкаў і г. д.;

- клапаціцца пра сваё здароўе і здароўе іншых грамадзян, удзельнічаць у рухомых мерапрыемствах на перапынках, імкнуцца да маральнага, духоўнага і фізічнага развіцця і самаўдасканалення;

- не дапускаць ужывання тытунёвых, алкагольных, наркатычных і іншых рэчываў, якія наносяць шкоду здароўю;

- не дапускаць прычынення шкоды свайму здароўю і здароўю іншых асоб;

- берагчы прыроду і навакольны свет; паважаць гонар і годнасць усіх удзельнікаў адукацыйнага працэсу;

- клапаціцца аб сваіх блізкіх, паважаць правы і інтарэсы іншых грамадзян, клапаціцца аб рэпутацыі школы;

- з павагай ставіцца да нацыянальнай гісторыі, культуры свайго і іншых народаў;

- беражліва ставіцца да маёмасці школы;

- выконваць дзелавы стыль адзення;

- мець акуратную прычоску;

- адключаць мабільныя тэлефоны у час заняткаў (перапынкаў), захоўваць іх у сумках, карыстацца толькі ў выключных абставінах (пасля дазволу настаўніка).

- паведамляць педагогам і адміністрацыі аб любых супрацьпраўных дзеяннях.

60. Іншыя абавязкі навучэнцаў вызначаюцца нарматыўна-прававымі актамі Рэспублікі Беларусь, лакальнымі актамі школы.

61. Навучэнцам катэгарычна забараняецца:

- паліць, ужываць алкагольныя і слабаалкагольныя напоі, піва, наркатычныя, псіхатропныя, таксічныя і іншыя адурманьваючыя рэчывы;

- ўжываць у маўленні грубыя і нецэнзурныя выразы;

- наносіць шкоду маёмасці школы і іншых асоб;

- парушаць патрабаванні бяспекі, нормы аховы працы, пажарнай бяспекі, санітарныя нормы, правілы і гігіенічныя нарматывы.

62. У мэтах эканоміі і беражлівасці навучэнцы абавязаны:

- не уключаць электраасвятленне ў памяшканнях установы адукацыі альбо адключаць яго, калі ў гэтым няма неабходнасці;

- не пакідаць уключаным электраасвятленне ў памяшканнях, у якіх не ажыццяўляецца адукацыйны працэс; у мэтах эканоміі расходвання вады вучні абавязаны пастаянна закрываць за сабой водаправодныя краны, акуратна карыстацца зліўнымі бачкамі ў туалетах;

- у мэтах эканоміі расходавання цяпла навучэнцам забараняецца ў адсутнасць педагога адкрываць вокны ў памяшканнях;

- паведамляць адміністрацыі, работнікам школы аб любых няспраўнасцях  прыбораў і прыстасаванняў.

63. Забараняецца наносіць матэрыяльную шкоду школе (памяшканням, мэблі, абсталяванню, кніжнаму фонду, сталовым прыборам і г. д.).

ПАТРАБАВАННІ ДА ЗНЕШНЯГА ВЫГЛЯДУ НАВУЧЭНЦАЎ

64. Навучэнцы ў школе абавязаны выконваць наступныя патрабаванні да знешняга выгляду:

- штодзеннае форма адзення – дзелавы стыль;

- для ўрокаў фізкультуры – спартыўнае адзенне і абутак;

- для ўрокаў працоўнага навучання і мерапрыемстваў грамадска-карыснай працы – спецыяльнае адзенне (халаты, фартухі, хусткі, пальчаткі) або зменнае адзенне.

65. Верхняе  адзенне здаецца навучэнцам ў гардэроб. Знаходжанне ў верхняй вопратцы ў памяшканнях школы не дапускаецца. Навучэнец атрымлівае верхнюю вопратку па заканчэнні навучальных заняткаў пад кантролем настаўніка, які праводзіў урок, або мерапрыемства, выхавальніка ГПД.

Забараняецца пакідаць у гардэробе грошы, тэлефоны і іншыя каштоўныя рэчы, адказнасць за іх работнікі ўстановы не нясуць.

 ПАРАДАК ЗНАХОДЖАННЯ НАВУЧЭНЦАЎ НА ПЕРАПЫНКУ

66. Час перапынкаў паміж вучэбнымі заняткамі ўстанаўліваецца раскладам вучэбных заняткаў.

67. Перапынак прызначана: - для забеспячэння рухальнай актыўнасці навучэнцаў (арганізацыі танцавальных флэшмобаў, арганізаванага  выканання вольных практыкаванняў і інш.), правядзення дынамічных заняткаў па захаванню і ўмацаванню здароўя навучэнцаў;

- для пераходу навучэнцаў у іншы кабінет у адпаведнасці з раскладам;

- адпачынку;

- прыёму ежы вучнямі;

- задавальнення гігіенічных і натуральных патрэб;

- падрыхтоўкі да заняткаў;

- праветрыванню памяшкання;

68. На перапынку навучэнцы абавязаны:

- пад кіраўніцтвам педагога, які праводзіў урок арганізавана прыбываць на месца правядзення рухомых мерапрыемстваў або ў сталовую;

- пад кіраўніцтвам адказнага педагога ўдзельнічаць у рухомых мерапрыемствах, якія праводзяцца ў першай палове перамены паміж заняткамі (пры немагчымасці выконваць дынамічныя практыкаванні па стане здароўя або іншых прычынах знаходзіцца на лаўцы ў поле зроку адказнага педагога);

- не пакідаць месца правядзення рухомай перамены раней падвойнага званка, які сведчыць аб заканчэнні рухомых мерапрыемстваў і пачатку другой паловы перамены;

- пасля заканчэння заняткаў у спартыўнай зале пад кіраўніцтвам педагога, які праводзіў занятак, вучні пераапранаюцца і знаходзяцца ў спартыўнай зале да заканчэння першай паловы перапынку або арганізавана, пад кіраўніцтвам педагога, які праводзіў занятак, прыбываюць на дынамічныя мерапрыемствы;

- прыбываць для падрыхтоўкі да заняткаў у спартыўнай зале не раней чым скончацца рухомыя мерапрыемствы (г. зн. пасля падвойнага званка);

- выконваць інструкцыі па правілах бяспечных паводзін; выконваць распараджэнні дзяжурных якія навучаюцца, педагога, які арганізуе дынамічныя мерапрыемствы, класнага кіраўніка дзяжурнага класа, адказнага адміністратара.

69. Падчас перапынкаў, пасля заканчэння дынамічных мерапрыемстваў наладжваецца дзяжурства вучняў па школе і кабінетах, якое ажыццяўляецца з захаваннем патрабаванняў санітарных нормаў, правілаў і гігіенічных нарматываў.

Педагогі не павінны перашкаджаць наведвання туалетаў, месцаў асабістай гігіены навучэнцамі ў час перапынку.

ПАРАДАК АРГАНІЗАЦЫІ ХАРЧАВАННЯ

70. Ушколе арганізаваны рэжым харчавання вучняў у парадку і на ўмовах, якія вызначаюцца Урадам Рэспублікі Беларусь

71. Падчас наведвання сталовай (буфета) навучэнцы абавязаны выконваць правілы асабістай гігіены, культуру харчавання, чысціню і парадак у памяшканні сталовай, прыбіраць за сабой посуд.

72. Харчаванне навучэнцаў 1-11 класаў, груп падоўжанага дня арганізуецца пад наглядам класных кіраўнікоў, выхавацеляў ГПД і адказнага адміністратара. Суправаджэнне дзяцей у сталовую ажыццяўляе педагог, які праводзіў ўрок ці мерапрыемства.

73. У сталовай наладжваецца дзяжурства навучэнцаў.

ПАРАДАК КАРЫСТАННЯ БІБЛІЯТЭКАЙ ДЛЯ НАВУЧЭНЦАЎ

74. Навучэнцы школы запісваюцца ў інтэграваную бібліятэку ў індывідуальным парадку ў адпаведнасці са спісамі класаў. Пры запісе ў бібліятэку навучэнец знаёміцца з правіламі карыстання бібліятэкай і пацвярджае абавязкі аб іх выкананні сваім подпісам у фармуляры чытача. Пры запісе ў бібліятэку навучэнец абавязаны паведаміць неабходныя звесткі для запаўнення прынятых бібліятэкай рэгістрацыйных дакументаў.

75. На дом кнігі выдаюцца навучэнцам у адпаведнасці з правіламі працы інтэграванай бібліятэкі.

76. Вучэбная літаратура выдаецца навучэнцам адказным работнікам установы па ўзгадненні з класнымі кіраўнікамі і настаўнікамі па прадметах на тэрмін навучання ў адпаведнасці з праграмай (з абавязковай перарэгістрацыяй у канцы навучальнага года).

77. Выдача вучэбнай літаратуры выконваецца работнікам адказным за працу з фондам вучэбнай літаратуры ўстановы згодна графіку ў другой палове перапынку, альбо па ўзгадненні з настаўнікам.

78. Пры выбыцці са школы навучэнец абавязаны вярнуць усе кнігіі матэрыялы з фонду, якія лічацца за ім, у бібліятэку.

79. Навучэнец абавязаны:

- вяртаць узятыя ім дакументы з фонду ва ўстаноўлены тэрмін;

беражліва ставіцца да бібліятэчнага фонду (не рабіць у кнігах паметак,  падкрэсліванняў,                                                                                                                                                                                                                                      не вырываць і не загінаць старонкі);

80. Навучэнец, які згубіў кнігі, матэрыялы, дакументы з фонду, абавязаны замяніць яго адпаведна такім жа (у тым ліку копіяй ў пераплёце) або прызнаным раўназначным.

81.За згубу выдання з фонду бібліятэкі або нанясенне яму незаменнайшкодынавучэнцам адказнасць нясуць яго законныя прадстаўнікі.

82. Навучэнцы, якія парушылі правілы карыстання бібліятэкай, могуць быць пазбаўлены права карыстання на тэрмін, вызначаны бібліятэкай. За асаблівыя парушэнні, прадугледжаныя дзеючым заканадаўствам, навучэнцы (законныя прадстаўнікі навучэнцаў) нясуць іншую адказнасць.

ПАТРАБАВАННІ ДА ПАВОДЗІН У ЧАС ЭКСКУРСІЙ, ПАХОДАЎ, ВЫХАДАЎ ЗА МЕЖЫ ШКОЛЫ

83. Навучэнец школы, які ўдзельнічае ў экскурсіі, у паходзе, выхадзе за межы школы абавязаны:

- прайсці навучанне па мерах бяспечных паводзін;

- выконваць дысцыпліну, правілы бяспекі, выконваць усе ўказанні кіраўніка і суправаджаючых педагагічных работнікаў, не дапускаць самавольных сыходаў без дазволу кіраўніка экскурсіі, паходу, выхаду за межы вызначанай тэрыторыі або маршруту;

- выконваць культуру і правілы паводзін у грамадскіх і іншых месцах;

- ўдзельнічаць у падрыхтоўцы і правядзенні экскурсіі, паходу, выхаду за межы школы;

- прайсці медыцынскі агляд (калі гэта неабходна) і даць неабходныя медыцынскія звесткі кіраўніку экскурсіі, паходу, выхаду за межы школы;

- своечасова паведамляць аб магчымых небяспеках, траўмах, хваробах, парушэннях дысцыпліны кіраўніку экскурсіі, паходу, выхаду за межы школы;

- паважаць мясцовыя традыцыі і звычаі, беражліва ставіцца да прыроды, помнікаў гісторыі і культуры, да асабістай і грамадскай маёмасці.

ЗААХВОЧВАННІ НАВУЧЭНЦАЎ

84. За поспехі ў навучанні, прыкладныя паводзіны, актыўны ўдзел у грамадскім жыцці класа і школы, высокія вынікі ў конкурсах, алімпіядах, спаборніцтвах і іншыя дасягненні прымяняюцца наступныя заахвочванні:

- аб'ява падзякі;

- узнагароджанне граматай;

- занясенне на Дошку гонару (у адпаведнасці з палажэннем аб дошцы гонару).

85. Заахвочванні аб'яўляюцца загадам дырэктара школы і даводзяцца да ведама вучняў і іх законных прадстаўнікоў, як правіла, ва ўрачыстай абстаноўцы.

86. Заахвочванне навучэнцаў школы вышэйстаячымі органамі кіравання адукацыі ажыццяўляецца на падставе прадстаўленняў дырэктара школы.

87. Выпускнікам II ступені агульнай сярэдняй адукацыі за выдатныя поспехі ў засваенні адукацыйнай праграмы і прыкладныя паводзіны, выдаецца пасведчанне аб агульнай базавай адукацыі з адзнакай ва ўстаноўленым заканадаўствам Рэспублікі Беларусь парадку. Выпускнікі III ступені агульнай сярэдняй адукацыі за выдатныя поспехі ў засваенні адукацыйнай праграмы і прыкладныя паводзіны за перыяд навучання на ўзроўні агульнай сярэдняй адукацыі ўзнагароджваюцца залатымі, сярэбранымі медалямі з уручэннем атэстата аб агульнай сярэдняй адукацыі асобага ўзору, а за асаблівыя поспехі ў вывучэнні асобных прадметаў - пахвальнымі лістамі ва ўстаноўленым заканадаўствам Рэспублікі Беларусь парадку.

АДКАЗНАСЦЬ НАВУЧЭНЦАЎ

88. Падставай для прыцягнення навучэнца да дысцыплінарнай адказнасці з'яўляецца дысцыплінарная правіннасць:

- спазненне або няяўка без уважлівых прычын на навучальныя заняткі (заняткі);

- парушэнне дысцыпліны ў ходзе адукацыйнага працэсу;

- невыкананне без уважлівых прычын законнага патрабавання педагагічнага работніка;

- абраза удзельнікаў адукацыйнага працэсу;

- распаўсюджванне інфармацыі, якая наносіць шкоду здароўю навучэнцаў;

- псаванне будынкаў, збудаванняў, абсталявання або іншай маёмасці школы;

- невыкананне (парушэнне) патрабаванняў заканадаўства аб ахове здароўя, пажарнай бяспецы; распіццё алкагольных напояў, слабаалкагольных напояў, піва, ужыванне наркатычных сродкаў, псіхатропных, таксічных і іншых адурманьваючых рэчываў або з'яўленне ў стане алкагольнага, наркатычнага або таксічнага ап'янення; курэнне (ужыванне) тытунёвых вырабаў;

- іншыя супрацьпраўныя дзеянні (бяздзейнасць).

89. За здзяйсненне дысцыплінарнай правіннасці да навучэнцаў старэйшых за 14 гадоў (для асоб з асаблівасцямі псіха-фізічнага развіцця - старэйшых за 17 гадоў) могуць быць ужытыя наступныя меры дысцыплінарнага спагнання:

- заўвага, вымова, адлічэнне са школы на III ступені навучання ў адпаведнасці з пунктам 2 артыкула 128 і пунктам 5 артыкула 132 Кодэкса Рэспублікі Беларусь аб адукацыі.

90. Да навучэнцаў, якім менш чым 14 гадоў могуць прымяняцца меры педагагічнага ўздзеяння:

- заслухоўванне вучня і яго законных прадстаўнікоў на пасяджэнні савета школы, педагагічнага савета, савета па прафілактыцы безнагляднасці і правапарушэнняў;

- аб'ява вуснай вымовы на дысцыплінарнай лінейцы, класным сходзе і інш.

91. Заўвага як мера дысцыплінарнага спагнання прымяняецца за асобныя парушэнні Статута школы і Правілаў.

92. За грубыя парушэнні (курэнне, грубасць у адносінах да іншых вучняў і работнікаў школы, нанясенне шкоды здароўю іншых асоб), а таксама за сістэматычнае невыкананне навучэнцам без уважлівых прычын абавязкаў, ускладзеных на яго статутамшколы і правіламі, ім можа быць аб’яўлена вымова.

93. Аб'яўляецца вымова таксама пры паўторным парушэнні статута школы і Правілаў навучэнцам, якія раней атрымалі заўвагу.

94. Права выбару дысцыплінарнага спагнання належыць дырэктару школы.

95. Навучэнец у адпаведнасці з артыкулам 130 Кодэкса валодае прэзумпцыяй невінаватасці. Падставай для прыцягнення навучэнца да дысцыплінарнай адказнасці могуць служыць паведамленні мясцовых выканаўчых і распарадчых органаў, праваахоўных органаў, іншых дзяржаўных органаў і арганізацый, дакладныя запіскі педагагічных і іншых работнікаў школы, асоб, якія ажыццяўляюць ахову памяшканняў школы.

96. Да прымянення дысцыплінарнага спагнання дырэктар школы абавязаны паведаміць аднаго з законных прадстаўнікоў непаўналетняга навучэнца аб магчымасці прыцягнення іх дзіцяці да адказнасці. Да прымянення дысцыплінарнага спагнання навучэнец абавязаны на працягу пяці каляндарных дзён прадставіць тлумачэнне ў пісьмовай форме. Адмова навучэнца даць тлумачэнне не можа служыць перашкодай для прымянення дысцыплінарнага спагнання. Адмова навучэнца ад дачы тлумачэння афармляецца актам, які падпісваюць не менш двух педагагічных і іншых работнікаў школы.

97. Дысцыплінарнае спагнанне прымяняецца не пазней аднаго месяца з дня выяўлення дысцыплінарнай правіннасці (не лічачы часу хваробы навучэнца, або адсутнасці па іншай уважлівай прычыне).

98. За кожную правінасць можа быць ужыта толькі адно дысцыплінарнае спагнанне.

99. Пры накладанні дысцыплінарнага спагнання павінен ўлічвацца цяжар правіннасці, абставіны, пры якіх яна здзейснена, папярэднія паводзіны навучэнца.

100. Рашэнне аб прымяненні меры дысцыплінарнага спагнання прымаецца на падставе матэрыялаў, якія змяшчаюць фактычныя доказы здзяйснення навучэнцам дысцыплінарнай правіннасці. Пры гэтым дырэктар школы мае права, а па просьбе навучэнца (яго законных прадстаўнікоў) абавязаны асабіста заслухаць тлумачэнні навучэнца, яго заявы, скаргі.

101. Дысцыплінарнае спагнанне да непаўналетняга вучня ўжываецца не раней чым праз сем каляндарных дзён пасля накіравання апавяшчэння аднаму з яго законных прадстаўнікоў. Форма паведамлення і парадак яго напрамкуўстанаўліваецца дырэктарам школы.

102. Па заканчэнні шасці месяцаў з дня здзяйснення дысцыплінарнай правіннасці мера дысцыплінарнага ўздзеяння прымяняцца не можа.

103. Рашэнне аб прымяненні меры дысцыплінарнага спагнання да навучэнца афармляецца загадам дырэктара школы. У загадзе павінны быць адлюстраваны звесткі аб навучэнцу, які прыцягваўся да адказнасці, аб здзейсненай дысцыплінарнай правіннасці, меры дысцыплінарнага спагнання. Загад аб дысцыплінарным спагнанні аб'яўляецца навучэнцу пад подпіс на працягу трох каляндарных дзен без уліку часу хваробы навучэнца, або адсутнасці па іншай уважлівай прычыне ці, а таксама знаходжанні на вакацыях. Навучэнец, які не азнаёміўся з загадам аб дысцыплінарным спагнанні, лічыцца не маючым дысцыплінарнага спагнання. Адмова навучэнца ад азнаямлення з загадам афармляецца актам, які падпісваюць не менш за дзве асобы з ліку педагагічных і іншых работнікаў школы. Загад у неабходных выпадках даводзіцца да ведама калектыву навучэнцаў класа, школы.

104. На працягу пяці каляндарных дзён з дня прыцягнення непаўналетняга навучэнца да дысцыплінарнай адказнасці адзін з яго законных прадстаўнікоў павінен быць праінфармаваны аб гэтым у пісьмовай форме. Форма і парадак апавяшчэння ўсталёўваюцца дырэктарам школы.

105. Звесткі аб прыцягненні да дысцыплінарнай адказнасці заносяцца ў асабістую справу навучэнца.

106. Навучэнец (асоба, адлічаная са школы; законны прадстаўнік) можа абскардзіць рашэнне аб ужыванні да яго меры дысцыплінарнага спагнання ў аддзел адукацыі, спорту і турызму Вілейскага райвыканкама Мінскай вобласці, або суд на працягу аднаго месяца з дня выдання загаду.

107. Калі на працягу года з дня прымянення дысцыплінарнага спагнання навучэнец не падвергнуты новаму дысцыплінарнаму спагнанню, ён лічыцца не прыцягнены да дысцыплінарнай адказнасці. Пры гэтым дысцыплінарнае спагнанне пагашаецца аўтаматычна без выдання загада.

108. Дысцыплінарнае спагнанне можа быць знята дырэктарам школы датэрмінова да заканчэння гадавога тэрміну па ўласнай ініцыятыве, хадайніцтве класнага кіраўніка, дзіцячых грамадскіх аб'яднанняў, органаў вучнёўскага самакіравання або іншага органа самакіравання школы (савета, педагагічнага савета, бацькоўскага камітэта, папячыцельскага савета), а таксама па просьбе самога навучэнца. Датэрміновае зняцце дысцыплінарнага спагнання афармляецца загадам дырэктара .

109. У выпадку здзяйснення навучэнцам школы ў час адукацыйнага працэсу адміністрацыйнага правапарушэння, адміністрацыя школы можа хадайнічаць аб прыцягненні яго (яго законных прадстаўнікоў) да адміністрацыйнай адказнасці ў адпаведнасці з дзеючым заканадаўствам Рэспублікі Беларусь. Накіраванню хадайніцтва павінна папярэднічаць службовае расследаванне, якое праводзіцца адміністрацыяй школы для ўстанаўлення абставінаў справы. Аб здзейсненым правапарушэнні ставяцца ў вядомасць законныя прадстаўнікі навучэнца.

110. Навучэнцы школы (іх законныя прадстаўнікі) нясуць матэрыяльную адказнасць за псаванне імі (іх дзецьмі) маёмасці школы ва ўстаноўленым заканадаўствам Рэспублікі Беларусь парадку. Законныя прадстаўнікі навучэнца павінны быць пастаўлены ў вядомасць аб факце псавання іх дзіцем маёмасці школы. Для ўстанаўлення кошту шкоды дырэктарам школы ствараецца камісія ў складзе прадстаўнікоў адміністрацыі, педагагічных і іншых работнікаў, матэрыяльна-адказнай асобы

30.10.2021 14:38 - 05.03.2023 08:20

свернуть

Деловой стиль одежды

В ходе образовательного процесса во всех видах учреждений общего среднего образования учащиеся І-ХІ классов придерживаются одежды делового стиля. Ношение одежды делового стиля учащимися учреждений общего среднего образования является нормой, которая определяется уставом и правилами внутреннего трудового распорядка учреждения общего среднего образования. В соответствии с пунктом 4 статьи 20 Кодекса Республики Беларусь об образовании учреждение образования обязано обеспечить разработку и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка учреждения образования.
развернуть

Образцы одежды делового стиля утверждаются Координационным советом по вопросам одежды делового стиля для учащихся учреждений общего среднего образования (постановление Министерства образования Республики Беларусь и Министерства торговли Республики Беларусь от 19 августа 2013 г. № 77/19 «О Координационном совете по вопросам одежды делового стиля для учащихся учреждений общего среднего образования»).

Учащиеся и их законные представители совместно с администрацией учреждения общего среднего образования и педагогическими работниками имеют право выбора модели, цвета и качества тканей, из которых изготовлена одежда делового стиля.

Информацию о требованиях к внешнему виду учащихся, включая фотографии образцов одежды делового стиля, рекомендуется разместить на информационных стендах в учреждениях общего среднего образования. Необходимо постоянно проводить мероприятия, направленные на популяризацию одежды делового стиля среди учащихся и их законных представителей (классные часы, встречи, публикации в средствах массовой информации и др.).

Образцы моделей одежды делового стиля для учащихся учреждений общего среднего образования (сезон 2015-2016 гг.) размещены на портале Министерства образования Республики Беларусь (edu.gov.by / Управление общего среднего образования / Деловой стиль одежды).

С мая 2015 года началась реализация пилотного проекта «Школа будущего», организаторами которого являются концерн «Беллегпром», Министерство образования Республики Беларусь и Министерство торговли Республики Беларусь. На первом этапев проекте примут участие шесть учреждений общего среднего образования. На следующих этапах реализации пилотного проекта предполагается его расширение за счет увеличения количества учреждений.

По результатам проведения эксперимента будет принято решение о целесообразности и необходимости введения в учреждениях общего среднего образования определенных (единых для конкретного учреждения или региона) моделей одежды делового стиля. План мероприятий по реализации пилотного проект «Школа будущего» размещен на портале Министерства образования Республики Беларусь (edu.gov.by / Управление общего среднего образования / Деловой стиль одежды).

24.03.2017 10:48 - 27.04.2017 10:25

свернуть